شروط نشر

شروط نشر مقالات در مجله ادبیات تطبیقی ناسار

مجله تخصصی “ناسار” مقالاتی را می‌پذیرد که در زمینه ادبیات تطبیقی و شامل ایده و فکری نو باشد. مقالات – تا اطلاع ثانوی- می‌تواند به زبان فارسی یا عربی نوشته شود.

مقالات باید به ترتیب، شامل؛ عنوان، چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه (شامل: هدف، فرضیه و سوالات، روش و پیشینه تحقیق)، اصل بحث، نتیجه، فهرست منابع و چکیده انگلیسی، باشد.

مقالات فارسی با فونت B Badr سایز ۱۳ و چکیده انگلیسی با فونت Times New Roman نوشته شود. حاشیه صفحه از سمت چپ و راست و پایین ۲ سانت و در قسمت بالای صفحه ۳ سانت باشد.

ارجاعات در متن مقاله به صورت کوتاه در داخل پرانتز ذکر شود به این شیوه: (نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، جلد، شماره صفحه) و در انتهای مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی (به تفکیک کتاب و مقاله) براساس نام خانوادگی مؤلفان به صورت الفبایی نوشته شود.

مشخصات نویسندگان در یک صفحه جدا نوشته و ارسال شود.

مقالات در فایل ورد و از طریق ایمیل ذیل، ارسال شود: info@jcl.naasar.ir

مجله از پذیرفتن مقالات با حجم بیشتر از ۷۰۰۰ کلمه، معذور است.

شیوه نگارش مشخصات فهرست مآخذ:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ(دوم به بعد) محل نشر: نام ناشر.

ب) برای مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان)، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله‏، دوره و شمارة مجله، صفحة آغاز و پایان مقاله.

ج) برای مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه‌ها: نام خانوادگی‏، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله داخل گیومه»، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله.

د) سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و یا تاریخ رؤیت)، «عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»، نام و آدرس سایت اینترنتی.