بررسی تطبیقی درون¬مایه¬های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی

بررسی تطبیقی درون­مایه­ های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی

دکتر قاسم مختاري:دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

مهرانگیز خدابخش نژاد: دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

ادبیات پایداری منحصر به زمان یا محدوده جغرافیایی خاصی نیست؛ با این وجود هرگاه سخن از ادبیات پایداری فلسطین و ایران به میان می­آید، بطور خاص منظور آثار ادبی است که در پی اشغال فلسطین و حمله عراق به ایران خلق شد. شاعران بسیاری از دو سرزمین با سلاح کلمه به آفرینش آثار ارزشمندی در عرصه ادبیات پایداری پرداختند.

«فدوی طوقان» و «سپیده کاشانی» از جمله شاعران معاصر فلسطین و ایران هستند که میراثی ارزشمند در عرصۀ شعر پایداری از خود به یادگار گذاشتند. این­دو تلاش کردند تا حد امکان پرده از جنایات دشمن برداشته و گوشه­هایی از رشادت­ها و پایداری­های ملت خود را منعکس کنند.

پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی، به بررسی تطبیقی درونمایه­های مقاومت در اشعار این­دو شاعر پرداخته است؛ زیرا ادبیات پایداری این­دو سرزمین در عرصۀ فرهنگی، مشترکات متعددی دارد و چنانچه ملاحظه خواهد شد، از مفاهیم و مضامین مشابهی بهره برده­است. موضوعاتی چون وطن، مبارزه، شهادت، گرایشات قومی- دینی، دشمن، آرمانگرایی، تولد دوباره که از مضامین مشترک ادبیات پایداری می­باشد، با اندک تفاوتی در اشعار دو شاعر نیز به چشم می­خورد؛ این تفاوت را باید در شرایط مختلف حاکم بر فضای جنگ در فلسطین و ایران جستجو کرد.

 

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، شعر پایداری، درون­مایه، فدوی طوقان، سپیده کاشانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *