شماره دوم مجله تخصصی ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد

شماره دوم مجله تخصصی ادبیات تطبیقی (تابستان ۹۶) ناسار منتشر شد برای دانلود فایل کامل مقالات اینجا کلیک کنید مقالات این شماره : بررسی تطبیقی رنگ سرخ در دیوان بدر شاکر سیّاب و شفیعی کدکنی مهرداد آقائی / بهزاد اسبقی درد و رنج و مظاهر آن در شعر احمدشاملو و بدرشاکرسیاب حسین صدقی / دلارام …

درد و رنج و مظاهر آن در شعر احمدشاملو و بدرشاکرسیاب

درد و رنج و مظاهر آن در شعر احمدشاملو و بدرشاکرسیاب  حسین صدقی[۱] دلارام صبح­خیز[۲] حبیبه خوش­نفس[۳]   [۱] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان [۲] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی [۳] دانش­آموخته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهرانkhoshnafs14@gmail.com چکیده از جمله مفاهیم اساسی در اشعار …

بن مایه های مشترک تاریخ معاصر ایران در رمان­های ایرانی و عربی

                  بن مایه های مشترک تاریخ معاصر ایران در رمان­های ایرانی و عربی (مطالعه موردی: «سباق المسافات الطویله» از عبدالرحمن منیف و «مومیایی» از جواد مجابی) معصومه قنبرنژاد[۱] دکتر رضا ناظمیان[۲]   [۱]دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک (نویسنده مسؤول) [۲] دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران چکیده برخی …

بررسی تطبیقی رنگ سرخ در دیوان بدر شاکر سیّاب و شفیعی کدکنی

بررسی تطبیقی رنگ سرخ در دیوان بدر شاکر سیّاب و شفیعی کدکنی نویسندگان : مهرداد آقائی[۱] بهزاد اسبقی[۲] [۱] استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی [۲] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی   چکیده از آنجا که عنصر رنگ و مفاهیم مربوط به آن در یک اثر ادبی، با …

مقایسه قافیه زبان عربی و فارسی دری

مقایسه قافیه زبان عربی و فارسی دری نویسنده: محمد اسماعیل ناصری استاد بخش زبان عربی دانشگاه کابل – افغانستان ismailnaseri550@gmail.com چکیده علم قافیه در میان زبان‎های عربی و فارسی‌دری، کاربردهای ویژه‎ای دارد و خصوصیات مختص به‎خود را داراست. قافیه یک اصطلاح قدیمی است که با شعر عربی از آغاز شعر وشاعری ارتباط تنگاتنگ داشته، وهم …

مشاهده و دانلود مقالات شماره نخست مجله تخصصی ادبیات تطبیقی ناسار

مشاهده و دانلود مقالات شماره نخست مجله تخصصی ادبیات تطبیقی ناسار دانلود فایل کامل شماره نخست مجله تخصصی ادبیات تطبیقی ناسار برای دانلود کلیک کنید شناسنامه مجله + سخن سردبیر برای دانلود کلیک کنید بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی دکتر امیر مقدم متقی /مسعود باوان‌پوری /نرگس لرستانی …

شماره نخست فصلنامه تخصصی ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد

شماره نخست فصلنامه ادبیات تطبیقی ناسار منتشر شد برای دانلود فایل کامل مجله اینجا کلیک کنید مقالات چاپ شده در این شماره بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی دکتر امیر مقدم متقی -مسعود باوان‌پوری -نرگس لرستانی  بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی دکتر …

بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی

بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی  مطالعۀ موردپژوهانه: صعالیک و سیدیعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف نویسندگان: دکتر امیر مقدم متقی (نویسنده مسؤول) دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   مسعود باوان پوری   دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  نرگس …

کار برد عروض عربی و فارسی دری

کار برد عروض عربی و فارسی دری سید عظیم الله عصمتی دانشیار گروه عربی دانشگاه بدخشان – افغانستان چکیده علم عروض در میان زبان‎های عربی و فارسی‌دری، کاربردهای ویژه‎ای دارد و خصوصیات مختص به‎خود را داراست. کاشف علم عروض، خلیل بن احمد نحوی به خوبی توانسته که عروض عربی را با تفاوت‏های اندکی وارد زبان …

بررسی تطبیقی درون¬مایه¬های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی

بررسی تطبیقی درون­مایه­ های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی دکتر قاسم مختاري:دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک مهرانگیز خدابخش نژاد: دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک چکیده ادبیات پایداری منحصر به زمان یا محدوده جغرافیایی خاصی نیست؛ با این وجود هرگاه سخن از ادبیات پایداری فلسطین …